Hướng dẫn ôn tập thi chứng chỉ Google Adwords Cơ bản

333
Chứng chỉ Adwords

(Kết Huỳnh) – Bài hướng dẫn này bao gồm các khái niệm cơ bản và trung cấp, những lợi ích của quảng cáo trực tuyến và Google AdWords, cũng như các phương pháp hay nhất để quản lý và tối ưu hóa chiến dịch Google AdWords. Hãy ghé thăm googleadwords.info thường xuyên để cập nhật các thông tin về Google nói chung và Google Adwords nói riêng.

1. Giới thiệu Google Adowords

Tìm hiểu về những lợi ích của quảng cáo trực tuyến và AdWords, mạng quảng cáo của Google và cách AdWords hoạt động như thế nào.

1.1 Lợi ích của quảng cáo trực tuyến và AdWords
1.2 Mạng quảng cáo của Google
1.3 Vị trí mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện
1.4 Chất lượng của quảng cáo
1.5 Số tiền bạn trả cho Adwords

2. Quản lý chiến dịch Adwords

Tìm hiểu về cấu trúc chiến dịch AdWords, nhắm mục tiêu, cũng như giá thầu và ngân sách.

2.1. Chọn loại chiến dịch
2.2 Cấu trúc chiến dịch của bạn
2.3 Nhắm mục tiêu đối tượng của bạn
2.4 Cài đặt giá thầu và ngân sách
2.5 Tạo nhóm quảng cáo
2.6 Công cụ lập kế hoạch chiến dịch

3. Đo lường và tối ưu hóa hiệu suất

Tìm hiểu về các chỉ số và công cụ để đo lường và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch Adwords.

3.1 Đo lường kết quả của bạn
3.2 Công cụ đo lường hiệu suất của bạn
3.3 Đánh giá chỉ số có liên quan đến mục tiêu của bạn
3.4 Tối ưu hóa chiến dịch của bạn

*Được chứng nhận